Sprendimai

Individualūs bi įrankiai per 8 savaites

Nepavėluokite investuoti į analitikos kompetencijas

Mūsų patirtis leidžia efektyviai ir greitai pritaikyti vieną iš daugelio turimų BI sprendimų arba sukurti įrankį pagal jūsų individualius poreikius.

Procesų valdymas
Procesų valdymas
Procesų valdymas

Procesų efektyvumo analitika. Pajamų paskirstymo procesų veiklos rezultatams analizė. Sąnaudų paskirstymo procesams analizė. Veiklos modeliavimas pagal procesų efektyvumo įverčius.

Pardavimai
Pardavimai
Pardavimai

Pardavimų analizė reikalingais pjūviais. Išorinių duomenų įtraukimas naujo lygio įžvalgoms (pvz.: valiutos kursai, naftos kainos, orai).
Automatizuotas išvestinių rodiklių skaičiavimas ir pardavimų modeliavimas.

Gamyba
Gamyba
Gamyba

Gamybos procesų analitika. Žaliavų savikainos, tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų analizė. Veiklos modeliavimas atsižvelgiant į gamybos apimčių pokyčius.

Darbo laiko apskaita
Darbo laiko apskaita
Darbo laiko apskaita

Darbo laiko apskaitos duomenų integracija ir patogi analizė įvairias pjūviais.

ABC apskaita
ABC apskaita
ABC apskaita

Veikos kaštų apskaitos ABC (activity based costing) metodu analizė. Veiklos modeliavimas pagal skirtingus kaštų paskirstymo raktus (cost drivers).

Projektų valdymas
Projektų valdymas
Projektų valdymas

Projektų savikainos ir pelningumo analizė įvairiais pjūviais. Netiesioginių projekto sąnaudų paskirstymo modeliavimas. Projekto biudžeto nuokrypių analizė.

Atsargų valdymas
Atsargų valdymas
Atsargų valdymas

Užsakymų, pirkimų, žaliavų ir prekių judėjimo duomenų integracija, valdymas, kontrolė ir analizė.

Darbo užmokestis
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis

DU grupavimas, paskirstymas ir analizė pagal veiklos sritis, padalinius, projektus, produktus ir t.t. Lankstus bendrųjų DU sąnaudų skirstymas ir analizė.

Biudžetavimas
Biudžetavimas
Biudžetavimas

Automatizuota biudžeto vykdymo analizė. Biudžeto vykdymo ir nuokrypių ataskaitų generavimas. Skirtingų biudžetavimo principų modeliavimas.

Kainodara
Kainodara
Kainodara

Prekių ir paslaugų savikainos analizė. Veiklos rezultatų analizė ir modeliavimas taikant skirtingus kainodaros metodus.

Finansinės rizikos valdymas
Finansinės rizikos valdymas
Finansinės rizikos valdymas

Finansinės rizikos valdymo instrumentų efektyvumo analizė. Finansinės rizikos pozicijų kontrolė.

Pirkimų valdymas
Pirkimų valdymas
Pirkimų valdymas

Pirkimų efektyvumo analizė. Tiekėjų patikimumo ir kitų veiklos kokybės rodiklių analizė.

Logistikos valdymas
Logistikos valdymas
Logistikos valdymas

Transporto užsakymų valdymo analitika. Logistikos sąnaudų analizė ir paskirstymas prekėms bei paslaugoms. Veiklos modeliavimas atsižvelgiant į logistikos sąnaudų įverčius.

Sandėlio valdymas
Sandėlio valdymas
Sandėlio valdymas

Apyvartinio kapitalo ir sandėlio valdymo duomenų analitika. Sandėlio valdymo sąnaudų analizė ir priskyrimas prekėms bei paslaugoms. Veiklos modeliavimas atsižvelgiant į apyvartinio kapitalo poreikį.