Paslaugos

Užtikrintas projektų ROI valdymas

Story line

Procesų valdymas

Efektyvūs procesai yra verslo sėkmės pagrindas

Išskirtinės InCapital komandos kompetencijos yra teisingai identifikuoti verslo procesus ir kiekybiškai įvertinti jų efektyvumą. Tai leidžia nuosekliai užtikrinti su verslo procesais susijusių projektų sėkmę priimant teisingus investicijų optimizavimo sprendimus.

Paslaugos
 • Procesų identifikavimas
 • Procesų modeliavimas
 • Esamų procesų analizė
 • Procesų valdymas
 • Procesų efektyvumo auditas
 • ABC apskaita
Įžvalgos

ERP sistemos

Verslo valdymo sistemos diegimas turi būti valdomas kaip procesų optimizavimo projektas

Organizacijos poreikius atitinkančios informacinės sistemos turi apjungti skirtingų funkcinių padalinių darbus į efektyvius procesus bei automatizuoti reikalingų duomenų apie sunaudojamus resursus bei gaunamus veiklos rezultatus registravimą, apdorojimą ir saugojimą.

Paslaugos
 • Finansiškai matuojamų tikslų suformulavimas
 • ERP sistemų atranka
 • Funkcionalumo reikalavimų aprašymas
 • Projektų ir investicijų ROI valdymas
 • Prototipų projektavimas
Įžvalgos
Story line
Story line

BI sprendimai

Pažangūs analitikos sprendimai yra prieinami net ir labai mažoms įmonėms

Norint pilnai išnaudoti galimybes reikia finansinių žinių, technologinių kompetencijų ir kūrybiškumo paverčiant vidinius ir išorinius duomenis verslui naudinga informacija bei teisingais sprendimais. Verslo procesų pagrindu išgrynintas veiklos duomenų modelis yra pagrindas veiksmingam analitikos kompetencijų vystymui organizacijoje.

Paslaugos
 • Duomenų modelio konsepcija
 • BI sprendimai
 • Duomenų pjūvių ir dimensijų standartizavimas
 • Mokymai
 • Duomenų struktūrizavimas
 • Duomenų sandėlio projektavimas
Įžvalgos

Finansai ir strategija

Priimkite žiniomis ir informacija paremtus valdymo sprendimus

Skaitmeninės technologjos suteikia informacinį pranašumą, leidžiantį priimti teisingus ir savalaikius sprendimus. Unikalus InCapital komandos kompetencijų rinkinys leidžia efektyviai suderinti informacinių technologijų galimybes su finansų ir strateginio valdymo poreikiais.

Paslaugos
 • Finansinis planavimas
 • Motyvacinės sistemos
 • Kainodara tarp asocijuotų asmenų
 • Veiklos finansavimas
 • Subalansuotų veiklos rodiklių sistemos (BSC)
 • Investicinių projektų valdymas
Įžvalgos