Valdymas

Kainodara tarp asocijuotų asmenų: mažos pridėtinės vertės paslaugos

2015 m. spalio 5 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) išleido galutinį BEPS (anglų k. Base Erosion and Profit Shifting, lietuvių k. Mokestinės bazės erozija ir pelno perkėlimas) 15 veiksmų planą. Šių priemonių paketu siekiama reformuoti tarptautinio apmokestinimo principus, kurie sudaro galimybes tarptautinėms kompanijoms vykdyti agresyvų mokesčių planavimą. Įtakingas britų žurnalas „The Economist“ jau vadina šiuos pasiūlymus didžiausiu sukrėtimu tarptautinėje mokesčių sistemoje nuo jos susiformavimo XX a. pradžioje.

Nors didžioji dalis BEPS veiksmų skirti pažaboti agresyvų mokesčių planavimą, dalis jų yra itin aktualūs ir įmonių grupėms, tiesiog vykdančioms veiklą keliose šalyse. 8-10 BEPS projekto veiksmai pakoregavo EBPO Gairių, kurios įgyvendintos ir Lietuvos teisės aktuose, dalį, skirtą paslaugoms, teikiamoms tarp asocijuotų asmenų. Pagrindinis pakeitimas – supaprastintas mažos pridėtinės vertės paslaugų reglamentavimas.

Ne paslaptis, kad, siekdamos efektyvumo, tarptautinių įmonių būstinės dažnai centralizuoja palaikančiąsias verslo funkcijas. Įprastai tokios funkcijos susijusios su IT, finansais, žmogiškaisiais ištekliais, rinkodara ir teisiniu reguliavimu. Didėjant tokio tipo sandorių apimtims ir intensyvėjant konkurencijai, tarptautinės įmonių grupės vis dažniau centralizuoja visas aktualias palaikančiąsias verslo funkcijas, steigdamos paslaugų centrus besivystančios ekonomikos šalyse, taip mažindamos veiklos sąnaudas ir eliminuodamos funkcijų dubliavimą. Pastaraisiais metais Lietuva tapo viena iš patrauklių šalių tokių centrų steigimui. Kita vertus, mūsų šalyse veikiantys tarptautinių grupių padaliniai taip pat yra tokių paslaugų gavėjai.
Naujosios taisyklės turėtų nudžiuginti įmones, įsigyjančias ar teikiančias panašias paslaugas. Joms įsigaliojus, įkainojant ir dokumentuojant mažos pridėtinės vertės paslaugas nebereikės jų kainodaros lyginti su kainodarą, kurią taikytų nesusiję rinkos dalyviai. Vietoje to, pakaks supaprastintai pademonstruoti, kad paslaugas gaunančios įmonės gauna naudą iš šių paslaugų, ir taikyti standartinį 5% antkainį.

Įmonių finansų vadovai jau dabar turėtų įvertinti, ar jų grupių viduje teikiamos paslaugos kvalifikuojasi kaip mažos pridėtinės vertės paslaugos ir gali būti dokumentuojamos supaprastinta tvarka.