ES projektai

Investicijų į aukšto pajamingumo obligacijas rizikos valdymo tyrimai

UAB InCapital Consulting nuo 2018 spalio mėnesio įgyvendina projektą, kurio metu bus atliekami aukšo pajamingumo obligacijų emitentų finansinės informacijos palyginimaumo tyrimai, obligacijų teisinės informacijos palyginimaumo tyrimai ir palyginamų finansinės, teisinės ir rinkos kainų duomenų ryšių tyrimai.

2014-2020 ES fondų investicijos

Projekto tikslas, tyrimų rezultatų pagrindu sukurti investicijų į aukšto pajamingumo obligacijas rizikos valdymo įrankį, leidžiantį obligacijų rinkos dalyviams skaidriai ir patikimai modeliuoti investicijų grąža. Tikimasi, kad tikslą galima pasiekti išsprendus skaidraus finansinės ir teisinės informacijos palyginamumo problemas. Sėkmingai įgyvendinus pilnos apimties projektą rinkos dalyviams bus pasiūlytas skaidrumo ir efektyvumo proveržį siukelsiantis produktas: efektyvesnės kainodara, teisingesni skolinimosi kašai ir investicijų grąža.

Projekto pavadinimas: Investicijų į aukšto pajamingumo obligacijas rizikos valdymo tyrimai
Projektto vykdytojas: UAB InCapital Consulting

Bendra projekto vertė: 634174,46 eurai
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki: 439200,69 eurų

Projekto vykdymo pradžia: 2018-10-01
Projekto vykdymo pabaiga: 2021-01-31